Kretnje konja

Da bi prešao neku razdaljinu konj mora nekako da rasporedi svoje četiri noge, a da pri tom ne padne i uspešno savlada put. Način na koji raspoređuje noge, određuje da li se kreće hodom, kasom ili galopom. Hod – ovo je najsporija kretnja i nju u slobodi konj najčešće koristi. Kada pustimo konja u ispust, često…